Zarządzanie zasobami ludzkimi i zapewnienie pracownikom optymalnego rozwoju to dwa obszary, przy jakich większość pracodawców nie do końca się odnajduje. Lekceważenie i instrumentalizm w stosunku do ludzi pracujących w firmie czy też pokazywanie na każdym kroku swojej wyższości to tylko część przewinień, które spotyka się bardzo często w dużej ilości firm.

Gdy stosunki panujące w jakiejś firmie pomiędzy pracownikami a pracodawcami mogłyby być dużo lepsze, to z chęcią w celu poprawy mogę zaproponować jakąś pomoc. W swojej pracy w pierwszej kolejności zaczynam się skupiać na kompleksowym podejściu, próbując się zająć wszystkimi obszarami w nieco większym przedziale czasowym. Mogę spoglądnąć dzięki temu szerzej na firmę, poznać jej długofalowe cele, i dostosować do tego optymalizację działań HR.

Z pewnością przydatne jest w wykonywaniu pracy zdobyte doświadczenie. Udało mi się skończyć studia o kierunku psychologia na Uniwersytecie Warszawskim, ze specjalnością związanej z psychologią pracy. Gdy zdobyłam wymarzony dyplom nadal dążyłam do poszerzenia wiedzy, zapisując się na dodatkowe kursy z obszaru optymalizacji procesów pracowniczych, doradztwa zawodowego oraz technik negocjacyjnych.

Przez zdobyte doświadczenie mogę wykazywać się pełnym profesjonalizmem w czasie wykonywania zleceń dla swoich klientów. Współpracuję zarówno z dużą ilością prywatnych firm, oraz z jednostkami administracyjnymi i fundacjami. Wspieram podmioty, którym proponuję pełną obsługę w każdym obszarze powiązanym z HR, to znaczy przy rekrutacji na wszystkie rodzaje stanowisk oraz rozwoju pracowników czy ich ocenie.

Zajmuję się także kompleksowym wdrażaniem sposobów związanych z zarządzaniem pracowniczymi zasobami, a poza tym z szkoleniami i treningami rozwojowymi. Chętnie dzielę się zdobytym przez lata doświadczeniem, na przykład przy pomocy opracowanego przed kilku laty poradnika dla managerów i specjalistów HR a także wielu publikacji w prasie branżowej.

Rozpoczęcie współpracy ze mną to między innymi ochrona informacji o wszelkich sprawach, dyskrecja i zaufanie to dla mnie kluczowa sprawa. Zajmuję się między innymi wykonaniem audytów kompetencyjnych, udzielam wsparcia w wyznaczaniu standardów pracy a także poprawiam całość procesów kadrowych. Chętnie także realizuję warsztaty połączone ze szkoleniami, które dostarczą cennej wiedzy równocześnie zwiększą poziom motywacji do jeszcze bardziej wytężonej pracy.