Nowości

admin 05.06.2018

IB Biology, Year One, może zastąpić 26.01200 - Kurs oferowany jest na dwóch poziomach: wyższym (HL) i standardowym (SL). Na poziomie HL kurs trwa dwa lata. Studenci, którzy ukończyli kurs na poziomie SL, muszą wziąć go na rok. Studenci obu kierunków studiów mają następujące pięć głównych tematów; komórki, chemia życia, genetyka, ekologia i ewolucja oraz zdrowie i fizjologia człowieka. Opcjonalne tematy kursów dla studentów zarówno w HL i SL to ewolucja, neurobiologia i zachowanie, stosowane nauki o roślinach i zwierzętach, a także ekologia i ochrona. Studenci w SL mają również opcję diety i żywienia człowieka, fizjologii ćwiczeń, komórek i energii. Studenci w SL są zobowiązani do przestudiowania dowolnych dwóch opcji z czasem trwania 15 godzin. Studenci w HL są zobowiązani do zbadania dowolnych dwóch opcji o czasie trwania 22,5 godziny. (IBO: Przewodnik po programie IB Diploma dla uniwersytetów i szkół wyższych)..


Tagi: