Kursy magisterskie – wyjazdy do Anglii

admin 05.06.2018

Nasi wykładowcy realizują warsztaty i certyfikacje egzaminacyjne dla studentów przeprowadzających się do Stanów Zjednoczonych lub krajów Zjednoczonego Królestwa. Umożliwiają one na uznawaną przez instytucje edukacyjne rekrutację do tamtejszej jednostki pomaturalnej. Do tej pory prowadziliśmy m.in. niżej opisane programy: 

Oficjalne tłumaczenie wymogów kursów nr A44/USA:

Poznawanie kursów z zakresu informatyki przedstawia swoim kursantom konceptualne podstawy informatyki poprzez eksplorację interakcji człowieka z komputerem, projektowania stron internetowych, programowania komputerowego, modelowania danych i robotyki. Chociaż Warsztaty te obejmują programowanie, nacisk kładziony jest na praktyki obliczeniowe związane z robieniem informatyki, a nie tylko wąski nacisk na kodowanie, składnię lub narzędzia. Programy z zakresu informatyki uczą studentów obliczeniowych praktyk projektowania algorytmów, rozwiązywania problemów i programowania w kontekście, który jest istotny dla ich życia.

Oficjalne tłumaczenie wymogów kursów nr F66/USA:

Programy gastronomiczne profesjonalnie dostarczają uczniom instrukcji dotyczących odżywiania, zasad zdrowego odżywiania i przygotowywania potraw. Wśród omawianych tematów znajdują się: przygotowanie posiłków na dużą skalę, zachowanie składników odżywczych w całym procesie przygotowywania żywności, stosowanie i opieka nad komercyjnymi urządzeniami do gotowania, przechowywaniem żywności, postępem w technologii żywności, bezpieczeństwem, sanitacją, zarządzaniem, produkcją, umiejętnościami obsługi, planowaniem menu, działalność instytucjonalnych zakładów spożywczych i karier dostępnych w branży gastronomicznej.

Charakterystyka programów nr F95/USA:

Usługi w zakresie usług diagnostycznych-Workplace Experience zapewniają młodzieży doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z usługami diagnostycznymi. Cele są zazwyczaj ustalane wspólnie przez studenta, nauczyciela i pracodawcę (chociaż studenci nie muszą płacić). Programy te mogą obejmować również zajęcia w klasie, obejmujące dalsze studiowanie w terenie lub dyskusję dotyczącą doświadczeń, które uczniowie napotykają w miejscu pracy.

Opis programów nr D91/USA:

Niezależne studia przygotowujące do samodzielnego kształcenia, często prowadzone z instruktorami jako mentorami, umożliwiają starszym dzieciom zapoznanie się z tematami związanymi z produkcją. Niezależne studia mogą być okazją dla studentów do poszerzenia podstawowych kompetencji specjalistycznej w danej specjalizacji, do bardziej szczegółowego zbadania tematu lub do rozwoju bardziej zaawansowanych umiejętności.

Opis kursów nr P69/UK:

Niezależne od prac metalurgicznych Szkolenia, często prowadzone z instruktorami jako mentorami, umożliwiają wszystkim zainteresowanym uczestnikom zapoznanie się z tematami związanymi z metalami. Niezależne studia mogą być okazją dla studentów do poszerzenia profesjonalnych umiejętności specjalistycznej w danej specjalizacji, do bardziej szczegółowego zbadania tematu lub do rozwoju bardziej zaawansowanych umiejętności.

Oficjalne tłumaczenie wymogów kursów nr O19/UK:

Zasady kursów sprzedaży profesjonalnie dostarczają słuchaczom wiedzy i możliwości rozwijania dogłębnych kompetencji sprzedażowych. Treść kursu zazwyczaj obejmuje rodzaje sprzedaży, etapy sprzedaży, strategie sprzedaży oraz umiejętności i techniki interpersonalne.Tagi: