Dotacje europejskie na szkolenia

admin 05.06.2018

Spis projektów, które mają przyznaną pomoc unijną w obecnym kwartale:

Aktywne wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez rozbudowę globalnego serwisu i oprogramowania Open Source Wikia możliwą dzięki utworzeniu innowacyjnego środowiska testowego opartego na koncepcji Continuous Integration (CI).

Optymalizacja aktualnego modelu realizacji usług doradczych i szkoleniowych pomiędzy FreshMazovia Consulting Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez zaimplementowanie od a do Z systemu mobilnego typu B2B.

Budowa e-usługi TOKER - inteligentnego narzędzia wsparcia terapii logopedycznych dla osób z zaburzeniami orofacjalnymi, z wykorzystaniem profesjonalnego modułu do rozpoznawania mowy

Budowa i zaimplementowanie od a do Z innowacyjnego modelu B2B opartego o wzajemna wymianę informacji do obsługi modeli biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Competency Institute a jej partnerami.

Kompletne stworzenie modelu elektronicznego B2B usprawniającego zarządzanie procesami biznesowymi zachodzącymi między firmą AGNIESZKA SKRZYPCZYK LEOS-DATABASE MARKETING a jej partnerami biznesowymi

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na konstrukcję systemową płyt wielowarstwowych do budowy obiektów małej architektury, elewacji i budynków gospodarczych mało gabarytowych

Dwukołowy samochód elektryczny z dzieloną ramą ” jest to wynalazek, który został zgłoszony w procedurze krajowej do Urzędu Patentowego RP w dniu 2012-12-11. Zgłoszenie oznaczono numerem P 401972.

Implementacja dedykowanego systemu telekomunikacyjnego typu B2B w firmie MIREX w celu usprawnienia modeli zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi. |Kompleksowe połączenie systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy firmą Jan a Dostawcami i Odbiorcami obuwia sportowego.

Interaktywny serwis społecznościowy SportoweSpotkania.pl integrujący ludzi czynnie uprawiających sport oraz umożliwiający organizację zajęć sportowych

MAYDAY EURO 2012 Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń

Nowa usługa PIKE - doradztwo dla operatorów telewizyjnych w sprawie dostępu do cyfrowej telewizji naziemnej oraz cyfryzacji sieci telewizji kablowych.

Wdrożenie i zaimplementowanie od a do Z aplikacji B2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami MX Solution Sp. z o.o.

Opracowanie i zaimplementowanie od a do Z kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.

Optymalizacja obsługi zadań serwisowych za pomocą modelu B2B i wymiany danych EDI oraz udostępnienie usługi optymalizacji przydzielania serwisantów do zadań partnerom zagranicznym

Podniesienie efektywności biznesowej GD&K Sp. z o.o. poprzez automatyzację wymiany informacji zewnętrznej z kontrahentami oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Program Team - projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich, zgodne z wskazanymi w PO IG priorytetami, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce

Rejestracja wzoru przemysłowego nietransparentnego panelu przeciwdźwiękowego, wykonanego ze spoiwa nieorganicznego z dodatkiem włókna mineralnego i ścieru drzewnego

Zaprojektowanie e-usługi HACCP - Online umożliwiającej odbycie szkoleń oraz tworzenie interaktywnej dokumentacji zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności.

Zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z calkowicie nowatorskiej e-usługi w postaci platformy internetowej zawierającej całkowicie automatyczne systemy inwestycyjne - StockSystems.

Stworzenie interaktywnej platformy wspierającej proces wykończenia wnętrz dla inwestora prywatnego i usługodawców świadczących usługi w zakresie projektowania wnętrz i wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych.

Opracowanie teleinformatycznego serwisu I-ISO, stanowiącego narzędzie dla przedsiębiorców, do zarządzania dokumentacja systemową i zapisami zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów zarządzania ISO.

Stworzenie nowej e-usługi udostępniającej polskim firmom innowacyjne narzędzia informatyczne, pozwalające na stworzenie prezentacji ich własnej oferty w sieci, ukierunkowanej na interakcję z klientami.

Zaprojektowanie platformy cyfrowej do budowy i publikacji dokumentacji biznesowej przy pomocy sparametryzowanych modułowych szablonów, udostępnianych w modelu SaaS.|Opracowanie serwisu mojadeska.pl przeznaczonego dla miłośników sportów ekstremalnych związanych z deskami zawierającego innowacyjne narzędzia w postaci e-przymiarki, e-szkolenia i e-relacji sportowej.

Wdrożenie szans długoterminowego rozwoju spółki Motivation Direct Sp. z o.o. poprzez wdrożenie procesu B2B optymalizującego procesy biznesowe realizowane we współpracy z partnerami handlowymi.

Pierwsze uruchomienie i test oraz zaimplementowanie od a do Z platformy informatycznej typu B2B umożliwiającej automatyzację modeli biznesowych pomiędzy spółką handlową Inspirion Polska a jej kluczowymi kontrahentami.

Uzyskanie ochrony patentowejw kraju i za granicą na wynalazek Nowe szczepy bakteriofagów do leczenia zakażeń bakteryjnych, zwłaszcza szczepami bakterii lekoopornych rodzaju Enterococcus opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przez Beatę Weber-Dąbrowską i Andrzeja Górskiego.

Wdrożenie aplikacji B2B integrującej systemy informatyczne w celu elektronicznej wymiany danych i informacji w procesach świadczenia usług rachunkowych, kadr i płac przez firmę CDB na rzecz integrowanych Partnerów.

Wdrożenie aplikacji B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych związanych ze składaniem zamówień na asortyment cukierniczy oraz realizacją dostaw przez firmę tortownia.pl

Wdrożenie do produkcji wynalazku zgłoszonego do ochrony prawnejp.n.:Urządzenie spalające paliwa ciekłe oraz sposób jego działania” w firmie Planika Sp. z o.o.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B opartego na elektronicznym przepływie i wymianie 4 swobód: danych, dokumentów, pracy i płatności oraz zarządzania informacją ubezpieczeniową w firmie Marcinkowski Broker sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i Badawczo-Rozwojowej przedsiębiorstwa.|Wdrożenie mobilnego systemu klasy B2B w firmie Obligo S.A. i jego integracja z systemami partnerów celem automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych.

Wdrożenie nowoczesnego procesu B2B integrującego systemy przedsiębiorstwa Handlowego Agroskład i partnerów w zakresie składania zamówień, zakupów i fakturowania.

Wdrożenie nowoczesnego modelu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Spółką ProfiLab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych

Zaimplementowanie od podstaw systemu B2B oraz Platformy Business Intelligence działającej w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą IT STUDIO GROUP a partnerami

Zaimplementowanie od podstaw procesu B2B w Kancelarii Prawnej Tkaczuk Reszka Spółka komandytowa wspomagającego usprawnienie współpracy między partnerami poprzez automatyzację wymiany danych i informacji

Zaimplementowanie od podstaw modelu klasy b2b w firmie IT-SERVICE Tomasz Wolniak integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie zamówień, realizacji dostaw i usług.

Wdrożenie zintegoowanego modelu zarządzania oraz jego integracja z systemami partnerów strategicznych w celu optymalizacji kluczowych procesów biznesowych zachodzących w firmie BAHPOL

Wsparcie na uzyskanie ochrony prawnejwynalazku: Metoda ujednolicenia dostępu do Internetu wszystkim typom urządzeń, niezależnie od procesora i modelu operacyjnego”

Wsparcie zarządzania Instytucji Wdrażających poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników, a także finansowanie szkoleń pracowników Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających oraz innych kosztów związanych z wdrażaniem PO IG.

Wynajem i zaimplementowanie od a do Z elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy firmą IPCALL Sp. z o.o. a partnerami handlowymiTagi: